Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Pozvání dětí k účasti na 48. Ročníku MDVV Lidice 2020

MDVV Lidice je jednokolová soutěž pro děti od 4 do 16 let pro všechny typy škol a organizací, které pracují s dětmi - mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy, střediska volného času dětí a mládeže, domy dětí, víceletá gymnázia a ostatní střední školy. Zúčastnit se mohou i jednotlivci.

Odborná porota, složená z učitelů výtvarné výchovy a výtvarníků, vybírá pro expozici přibližně 1 400 prací, oceněným pracím je uděleno Čestné uznání a nejlepším pracím medaile Lidická růže.

TÉMA

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Zdravé rostliny jsou významné pro veškerý život na Zemi, pro fungovaní ekosystémů a pro bezpečnost potravin. Škůdci a nemoci poškozují plodiny, snižují dostupnost potravin a zvyšují náklady na jejich výrobu. Zdravé rostliny pomáhají udržovat zdravé životní prostředí, lesy a biodiverzitu, překonávat klimatické změny, a podporují boj proti hladomorům, bídě a podvýživě. Rostliny, ať už malé či velké, patří do krajiny, a stejně tak krajina patří od pradávna k člověku. Pro 48. ročník MDVV Lidice bylo vybráno téma: KRAJINA

PODMÍNKY ÚČASTI

Výstavy se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let; jednotlivci i děti ze škol a výtvarných kroužků. Handicapovaní účastníci se mohou registrovat bez věkového omezení.

  • Maximální formát plošné práce - 70 × 50 cm.
  • Maximální formát prostorové práce - 100 × 70 x 40 cm, váha max. 10 kg.
  • Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora ve stejné výtvarné technice; v různých technikách je možno přihlásit i více prací.
  • Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, musejí být zafixovány.
  • Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
  • Filmy/animace – max. délka 3 minuty.

Žádáme pedagogy o pečlivý předvýběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího souboru školy.
Přihláška a označení výtvarných prací!

PŘIHLÁŠKA A OZNAČENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ

uzávěrka přihlášek a současně poslední možné datum na poštovním razítku zásilky výtvarných prací odeslaných do Lidic: 14. února 2020


Pro více informací kliknětě tady