Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Napsali o nás - Český dům Jeruzalém

Koncem listopadu byl slavnostně zahájen provoz Českého domu Jeruzalém spadající do správy Českých center, která byla pověřena zřízením a koordinací činnosti. Propagace a posilování dobrého jména ČR včetně podpory cestovního ruchu a rozvoje obchodních kontaktů bude v ČDJ probíhat v těsné součinnosti s vládními agenturami CzechTourism, CzechTrade a CzechInvest.