Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Asociace animovaného filmu v Českém domě

Český Dům Jeruzalém přivítal 27.května členy Asociace animovaného filmu, kteří se setkali s členy Izraelské asociace animátorů . Společně jednali o spolupráci mezi českými a izraelskými producenty na základě nedávno uzavřené mezistátní smlouvy.

 

Asociace animovaného filmu (ASAF) je sdružením předních českých producentů, nezávislých filmařů a animačních studií, kteří se společně rozhodli aktivně se podílet na rozvoji animace v ČR jako průmyslového odvětví a jeho prezentaci v zahraničí. Byla založena 1. 1. 2014.

Chceme se zasazovat o zlepšení podmínek pro výrobu a distribuci animovaných filmů v ČR.

Zlatý věk české animace je bohužel minulostí, nicméně se snažíme navázat na bohatou a úspěšnou historii a navrátit ji do světové špičky.

Naší snahou je vytvořit fungující animační průmysl, který bude součástí české ekonomiky. Základním předpokladem je investice do zkvalitnění lidských zdrojů, infrastruktury a vzájemné kooperace mezi jednotlivými hráči se záměrem systematicky budovat profesionální konkurenceschopný průmysl animované tvorby.

Animovaná tvorba v ČR z pohledu zaměstnatelnosti a ekonomického výkonu stagnuje. Bez otevření se zahraničí a spolupráce s ním se v dlouhodobém horizontu nelze obejít. K tomu je zapotřebí vytvořit zázemí cílevědomé a systematické spolupráce soukromého sektoru a veřejné správy.