Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

News

Moody´s: CR’s banking system is healthy and well-capitalised

Czech Republic’s credit profile has A1 rating

Four Czech start-ups headed to the Slush Tokyo technology conference

In Japan they met with representatives of Czech firms operating on the Japanese market, the local start-up community and investors

Prague is the seventh-wealthiest region in the EU

The Czech capita surpassed Bratislava and Vienna in terms of economic performance

Ackee delivers app to German Bundestag

It provides users with a better overview of all the events in the German Federal Assembly and helps combat fake news

Design an application with support of the Galileo system and win EUR 100,000

Competing teams can register for the GSA’s half-year MyGalileoApp incubation programme until 28 March 2019

Do Českého domu Jeruzalém zavítala vzácná návštěva

Svou přítomností nás totiž poctili čeští a moravští biskupové v čele s primasem českým, kardinálem Dominikem Dukou a arcibiskupem olomouckým Jaroslavem Graubnerem. Společně s nimi přišli i arciopat...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Our Partners