Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

News

All news

Do Českého domu Jeruzalém zavítala vzácná návštěva

Svou přítomností nás totiž poctili čeští a moravští biskupové v čele s primasem českým, kardinálem Dominikem Dukou a arcibiskupem olomouckým Jaroslavem Graubnerem. Společně s nimi přišli i arciopat břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek a sestra Vojtěcha Zikešová, generální představená z Kongregace Sester Neposkvrněného Početí PM III. řádu sv. Františka, a také rabín David Rosen, prezident Amerického židovského výboru pro mezinárodní vztahy.